Hírek

KEZDŐDIK A 2019-2020. TANÉV A KÓSBAN

2019-08-26

Kedves Tanulók!

A 2019/2020. tanév első napja 2019. szeptember 2. (hétfő) lesz.

NAPIREND

 • 07:45 – 08:30 Tanévnyitó ünnepség (megjelenés alkalomhoz illő ÜNNEPI öltözékben!)
 • 08:40 – 11:15 Osztályfőnöki órák

   

Ezúton kérünk benneteket, hogy az alábbi dokumentumokat, eszközöket hozzátok magatokkal:

MINDEN TANULÓ:

 • FÜZET és TOLL,
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, TAJ kártya, adóazonosító kártya,
 • Telefonszámok, szülők elérhetőségei,
 • Kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok tankönyvhöz és menzához (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén, az erről szóló határozatot; tartós betegség esetén az orvosi szakvéleményt hozzák be; három vagy többgyerekes családoknál az államkincstár által kiállított igazolást; SNI-s tanulóknak a szakvéleményüket kell behozniuk.

KILENCEDIKES TANULÓ:

 • Amennyiben még nem hozta, NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez. (Aki hozott korábban NEK adatlapot, az a tanuló meg fogja kapni a diákigazolványát.)

FELSŐBB ÉVFOLYAMOS TANULÓ:

 • BIZONYÍTVÁNY,
 • Igazolás nyári gyakorlatról,
 • Közösségi szolgálat igazolására szolgáló füzet/dokumentum

TANKÖNYVEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

KILENCEDIKES TANULÓ:

 • Akik még nem vették fel a tankönyveiket, mindenképpen egyeztessenek osztályfőnökeikkel szeptember 2-án, hogy mikor kapják meg a hiányzó csomagot.

FELSŐBB ÉVFOLYAMOS TANULÓ:

 • Két módon kaphatnak könyvet: fizetősen (csekk befizetése ellenében), vagy ingyenesen, rászorultsági alapon. A fizetős diákok szeptember 2-án osztályfőnökeiktől megkapják a csekkeket. 
 • Az ingyeneseknek az ingyenességet/rászorultságot igazolniuk kell, ezt a következőképpen tehetik meg: 
  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén, az erről szóló határozatot;
  2. tartós betegség esetén az orvosi szakvéleményt hozzák be.
  3. három vagy többgyerekes családoknál az államkincstár által kiállított igazolást;
  4. SNI (sajátos nevelési igényű) tanulóknak a szakvéleményüket kell bemutatniuk.
 • Mind a négy típusú dokumentum csak akkor fogadható el, ha 2019.10.01. napján érvényes!!!
 • A tankönyvosztás konkrét napjairól, időpontjairól az osztályfőnökök nyújtanak tájékoztatást a tanévnyitó napján.