Képzések

Szakgimnázium | 8. osztály után; 4+1 év

Tanulóink a 9-12. szakgimnáziumi évfolyamon egységes, az ágazati kerettantervnek megfelelő általános képzést kapnak közismereti tárgyakból, mellette szakmai alapozó órákat hallgatnak.

A felvételi döntés után a középiskolai képzésben résztvevők már olyan szakmai alapozó ismereteket tanulnak, amelyből a 12. év végén kötelező szakmai érettségit tesznek, ezzel teljesítik az adott ágazathoz (szakmacsoporthoz) tartozó OKJ szakképzés 1. évét. Erről egy alapfokú OKJ-szerinti szakmai végzettséget igazoló érettségi bizonyítványt kapnak. Számukra az adott szakmai érettségire épülő szakirányú OKJ végzettség a 13. évfolyamon (már egy év alatt) megszerezhető.

Szakközépiskola | 8. osztály után; 3+2 év

A szakiskolák átalakulása után a szakközépiskola a 3 éves szakmai képzést és szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit, a képzés időtartama 3+2 év

Felnőttoktatás

A Felnőttoktatás körébe az iskolarendszerű képzések tartoznak. Ingyenes: államilag támogatott.
Esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

Felnőttoktatás | Szakgimnázium (Érettségire épülő képzések) (2 év)

Felnőttoktatás | Szakközépiskola (2 év)