Hírek

Megemlékezés

2020-11-28

CZAPP ANDRÁS kollégánk életének 77. évében, 2020. november 12-én elhunyt. 
Pedagógiai munkásságáról emlékezünk.

CZAPP ANDRÁS kollégánk életének 77. évében, 2020. november 12-én eltávozott közülünk. 

Matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárként végzett 1966. június 27-én az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, Szegeden. 

A pedagógus pályát Telekgerendáson az általános iskolában kezdte, majd Békéscsabán a „VÍZMŰ” Szakközépiskola Kollégiumában nevelőtanárként dolgozott. Közben matematika óraadóként az akkori 635. Sz. „Kulich Gyula” Ipari Szakmunkásképző Intézetben dolgozott az 1970-es évek közepén.

Munkáját, elkötelezettségét ismerve az iskola akkori vezetése 1983-ban matematika-fizika szakos tanári állást ajánlott neki, melyet örömmel elfogadott.

Nagy lendülettel kezdte meg iskolánkban a tanári munkát. Matematika-fizika tantárgyat általában a faipari szakmákat tanulóknak tanított, ezeknek az osztályoknak gyakran osztályfőnöki teendőit is ellátta. Emellett elkalandozott a fodrász és egyéb szolgáltató szakmák tanulóinak fizika tantárgy tanításában is.

Ellátta az ifjúságvédelmi felelősi teendőket. 

Harcolt a tanulókért, harcolt azért, hogy szakmához jussanak, boldoguljanak az életben.

Az iskolai rendezvények hangosítását is fontos feladatának tekintette. Az ünnepségeken zenei hanganyaggal segítette a szervezők munkáját. A tanítási órák közötti szünetekben, a nagyszünetben a fiatalokat érdeklő zenét szólaltatott meg. 

Az 1997-98-as tanévben súlyos betegségen esett át, de erős akarattal legyőzte, és teljes értékű emberként kívánt dolgozni.

Az 1998-99. tanév végén nyugállományba vonult, de a pedagógus pályát akkor sem hagyta el. Óraadóként dolgozott városunk szakképző iskoláiban.

2016-ban megkapta aranydiplomáját - a díszdiplomára mint 50 éve végzett pedagógus lett jogosult.

Személyében olyan pedagógust veszítettünk el, akit végtelen gyermekszeretet jellemzett. A mindennapokban, sok esetben munkáját az otthoni munka elé helyezte.

Nyugodj békében Bandi!

Emléked él kollégáidban, egykori tanítványaidban és az iskolai tablókon!