Hírek

Tankönyvekkel kapcsolatos tájékoztatás

2019-08-26

KILENCEDIK ÉVFOLYAM
Akik még nem vették fel a tankönyveiket, mindenképpen egyeztessenek osztályfőnökeikkel szeptember 2-án, hogy mikor kapják meg a hiányzó csomagot.

FELSŐBB ÉVFOLYAM
Két módon kaphatnak könyvet: fizetősen (csekk befizetése ellenében), vagy ingyenesen, rászorultsági alapon. A fizetős diákok szeptember 2-án osztályfőnökeiktől megkapják a csekkeket. 
Az ingyeneseknek az ingyenességet/rászorultságot igazolniuk kell, ezt a következőképpen tehetik meg: 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén, az erről szóló határozatot;
2. tartós betegség esetén az orvosi szakvéleményt hozzák be.
3. három vagy többgyerekes családoknál az államkincstár által kiállított igazolást;
4. SNI (sajátos nevelési igényű) tanulóknak a szakvéleményüket kell bemutatniuk.

Mind a négy típusú dokumentum csak akkor fogadható el, ha 2019.10.01. napján érvényes!!!

A tankönyvosztás konkrét napjairól, időpontjairól az osztályfőnökök nyújtanak tájékoztatást a tanévnyitó napján.