Képzések

Technikum | 8. osztály után; 5 év

2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból öt éves technikumok lesznek. Az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető. A technikumban az első két évben széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban sajátíthatják el.

Szakképző iskola | 8. osztály után; 3 év

Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: 2020 szeptemberétől a szakközépiskolák szakképző iskolák lesznek, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj havi 16 ezer forint minden tanuló számára. A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult.

Felnőttképzés

Az állam a szakképző intézményben folyó szakképzés keretei közötti biztosítja a szakmaszerzés ingyenes lehetőségét. Két szakma és egy rövidebb ciklusú szakmai képzés keretében iskolai rendszerben szerzett szakképesítés megszerzése ingyenes. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.

Gyakori kérdések (kattintson ide)

Információk a szakképzési munkaszerződésről (kattintson ide)

Felnőttképzés | Technikum (Érettségire épülő képzések)

Felnőttképzés | Szakképző iskola

Egyéb oktatás