Bemutatkozás

Békéscsabai Szakképzési Centrum
Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola


Békéscsaba, Kazinczy u. 8.

Az iskolát 1971-ben 635. sz. Kulich Gyula Ipari Szakmunkásképző Intézet néven alapították (a munkaügyi miniszter 104/1971. Mü.M. sz. rendeletével alapította 1971-ben), és abban az épületben folytatta a szakmunkásképzést, amelyben 1901-től képeztek a város és a környék számára elsősorban fa-, fém-, ruha-, építő-, bőr- és egyéb szolgáltató szakmában szakmunkásokat.

Képzési profilját a munkaügyi miniszter fa-, építő- és vegyes- szolgáltatóipari szakmák szakmunkásképzésében határozta meg. A gyakorlati oktatás üzemi tanműhelyekben, üzemi gyakorlóhelyeken, kisiparosoknál folyt. A képzési idő három év volt.

Az iskolához 1987-ig diákotthon is tartozott.

Az üzemi tanműhelyek, üzemi gyakorlóhelyek 1990-től fokozatosan megszűntek, a gyakorlati oktatásban keletkező feszültségek kezelésére a város önkormányzata megvásárolta a BÁÉV Északi Ipartelepén lévő épületek egy csoportját tanműhely céljára, s 1992. július 1-jével azokat az iskola kezelésébe adta. Kilenc szakma gyakorlati oktatása kezdődött meg, (asztalos, ács-állványozó, bőrdíszműves, épületburkoló, kárpitos, kőműves, szobafestő-mázoló és tapétázó). Ezen kívül a műszaki szakterület szakmai előkészítő, alapozó tantárgy óráit is a tanműhelyben tartottuk.

A Dolgozók Önálló Általános Iskolája 1972-ben jött létre az 1. sz. Általános Iskola önálló szervezeti egységeként. Feladata volt az üzemi dolgozók kihelyezett osztályainak működtetése, a túlkoros, halmozottan hátrányos, deviáns tanulók oktatása, a felnőttek részére osztályozó vizsgák szervezése. 1983-ban a Gábor Áron utcai óvoda épületét kapta meg, lett önálló tantestülete, majd 1987-ben a Bartók Béla úti épületbe költözött.
Feladata továbbra is a deviáns, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatása-nevelése, sajátos, egyedi tantervvel.
Az 1993. évi Közoktatási Törvény nem ad lehetőséget ilyen típusú oktatásra, de a város e feladat ellátást továbbra is felvállalta.
1990. szeptember 1-től a gép- és gyorsíró szakiskolai oktatást is felvállalta az intézmény.

A Kós Károly Szakképző és Általános Iskolát Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 106/1996. (III.28.) sz. határozatával hozta létre a 454/1995. sz. közgyűlési határozattal elfogadott oktatási koncepció alapján 1996. augusztus 1-jével a 635. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola, és Gyors- és Gépíró Szakiskola, Dolgozók Általános Iskolája összevonásával. Az iskola új neve Kós Károly Szakképző Iskola és Általános Iskola. (Kós Károly építész és író után)

Az intézmény az 1996/97. tanévtől összetett iskola lett, mely magában foglalja az általános iskolai oktatást, azon tanköteles korúakét, akik 14 éves korukig nem jutnak el a nyolcadik osztályig. Általános iskolai felnőttoktatást - ifjúsági osztály- működtetése formájában, kétéves szakiskolai képzést gyors- és gépíró szakon, kettő, három és négyéves (kísérleti) szakmunkásképzést könnyűipari - faipari, bőripari, kárpitos szakmában -, építőipari - kőműves, ács-állványozó, épületburkoló, műkőkészítő, szobafestő-mázoló (tapétázó) szakmákban és vegyes- szolgáltatóipari - fényképész, fényező-mázoló, fodrász, kozmetikus, fogtechnikus, textiltisztító, tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő - szakmákban.

Az általános iskolai osztályainkban elsősorban békéscsabai tanulók számára biztosítottuk a tankötelezettség teljesítését. Az ifjúsági osztályban nemcsak békéscsabai tanulók számára biztosítottuk az általános iskolai végzettség megszervezésének lehetőségét, a szakiskola és szakmunkásképzés terén megyei, megyén kívüli - a megyehatár közekében élő - tanulók képzését is elláttuk. Mivel oktatott szakmáink egy része csak ebben az iskolában sajátíthatták el, így a fényképész, kozmetikus, fényező-mázoló, cipész, ortopédiai cipész, textiltisztító, tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő, ács-állványozó, épületburkoló, műkőkészítő szakmákban és gyors és gépírás szakon.
1999. szeptember 1-től megszűnt az általános iskolai képzés.

A szakképzés gyakorlati oldalát az iskolai tanműhely -1/3 arányban- illetve gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók -2/3 arányban- biztosították igen eltérő feltételrendszer mellett.
Intézményünk csatlakozott a 2005-ben beindult Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központhoz (TISZK).

Képzési feladatkörét fa-, építő- és vegyes szolgáltatóipari szakmunkásképzésben határozták meg. Az iskolában épületasztalos, bútorasztalos, üvegező, cipész, ortopédiai cipész, cipőfelsőrész készítő, női szabó, fűzőkészítő, fényképész, fényező-mázoló, címfestő, fogműves, kozmetikus, fodrász, kelmefestő-vegyitisztító, tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő, ács-állványozó, épületburkoló, kőműves, szobafestő-mázoló, műkőkészítő, vasbetonszerelő, könyvkötő szakmákban folyt a képzés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően.
2007. augusztus 1-ig Kós Károly Szakképző Iskola néven működtünk tovább.
Részt vettünk a Nemzeti Szakképzési Intézet Szakiskolai Fejlesztési programjában, képzésünket a központi programokhoz igazítottuk.

2007. augusztus 1-től Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (BÉKSZI) néven közös vezetés alatt dolgozott tovább három iskola: a Kós Károly Szakképző Iskola, a Trefort Ágoston Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola.

A tagintézmény székhelye – miután az evangélikus egyház megvásárolta az épületet a gimnázium bővítése céljából - 2012. július 16-tól a Baross út 1-3 alól a Kazinczy u. 8. alá került egy megszűnő általános iskola épületébe. Szakoktatóink és tanulóink áldozatos munkájának köszönhetően nagy átalakításba kezdtünk, melyre csupán néhány hónap állt rendelkezésre. Szeptember 14-én Vantara Gyula polgármester úrtól ünnepélyes keretek között vehettük át az iskola jelképes kulcsát.

2013. január 1-étől a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata helyett iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.    

2015. július 1-étől intézményünk fenntartását átvette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezzel egyidejűleg, nyolc (tag)iskola (BÉKSZI Trefort Ágoston Tagintézménye, BÉKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája, BÉKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája, Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola, Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) összevonásával alakult meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum, melynek tagintézményeként működtünk tovább.

Így tagintézményünk új neve Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája lett.

2016. július elsejétől a szakképzési rendszer átalakult. A szakközépiskolákból szakgimnáziumok, a szakképző iskolákból szakközépiskolák lettek. Ezért intézményünk neve ekkor a következőre változott: Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Ebben az évben, a szakmunkásképzés mellett, az első érettségiző középiskolai osztályunk is vizsgázott.

Újabb névváltozás: 2017. szeptember 1-től Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

2018. szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartása alá került iskolánk.

2020. július 1-től a szakképzés átalakítása következményeként Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola lett az iskola új neve.

A szakképzés folyamatosan változik, a képzési struktúra állandó „megújulásával” igyekszünk lépést tartani.

Vannak hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóink, fejlesztő- és gyógypedagógusok segítik őket a felzárkózásban, ennek is köszönhető, hogy sikeresen teljesítenek a szakmai és érettségi vizsgákon.

Tehetséges gyerekekből sem „szenvedünk hiányt”, hosszú évek – mondhatni évtizedek – óta sikeresen szerepelnek a szakma kiváló tanulója versenyen, országos szakmai tantárgyi versenyeken, de megállják helyüket a közismereti megmérettetéseken is.

Igyekszünk nagycsaládként működni, odafigyelünk a tanulókra és egymásra. Nincs jobb érzés, mint amikor a volt tanítványaink hozzánk íratják be gyermekeiket, arra is volt már példa, hogy az unokájukat. Hiszünk abban, hogy minden gyermekhez meg lehet találni a „kulcsot”, kihez hamarabb, kihez később, ez csak türelem kérdése.

Célunk a szakmájukat szerető, azt magas színvonalon művelni tudó, a munkaerő-piacon keresett szakemberek képzése.