Névadó

Kós Károly (eredetileg Kosch)

(Temesvár, 1883. december 16. - Kolozsvár, 1977. augusztus 25.)
Építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus.

Életútja

 • Négygyermekes postatisztviselő egyetlen fia volt.
 • A temesvári református kollégium elvégzése után a budapesti József Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett, majd két év múlva átiratkozott az építész szakra és itt szerez diplomát 1907-ben.
 • Kezdő építészként különböző építészeti irodákban dolgozott, majd a Székelyföld építészetét tanulmányozza. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi építészet, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motívumait igyekezett felhasználni.
 • 1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi Sztánán, felépíti nyaralóját (későbbi lakóházát) és feleségül veszi a türei református lelkész leányát.
 • 1912-ben Régi Kalotaszeg c. illusztrált építészeti tanulmányát a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Czigler-érmével tüntették ki.
 • 1912 telén Sztánán Kalotaszeg címmel lapot indított.
 • 1916-ban IV. Károly koronázási ünnepségének díszlettervezője volt.
 • 1917-1918. Állami ösztöndíjasként Isztambulba ment tanulmányútra.
 • 1920-ban megjelenteti Kiáltó Szó c. röpiratát.
 • 1921-ben egyik alapítója az Erdélyi Néppártnak.
 • 1922-ben megindította és szerkesztette a Vasárnap c. képes politikai újságot.
 • 1924-ben írótársaival megalapította az erdélyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves Céhet, amelynek megszűnéséig, 1944-ig tagja volt.
 • 1926-ban írótársaival megalapította az Erdélyi Helikon íróközösségét.
 • 1931-től szerkeszti az Erdélyi Helikon c. folyóiratot.
 • 1940-től a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola tanáraként működött, mezőgazdasági építészetet tanított.
 • 1940-ben Corvin-koszorúval tüntették ki.
 • 1944-ben tervei szerint kezdték meg Kolozsvárt Mátyás király szülőházának restaurálását.
 • 1944 őszén sztánai otthonának kifosztása után Kolozsvárra menekült.
 • 1945-ben a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola dékánja, majd 1953-ig tanára volt.
 • 1945-1946. Újra politikai szerepet vállalt a Magyar Népi Szövetség Kolozs megyei elnökeként.
 • 1946-1948. Nemzetgyűlési képviselő volt.
 • 1948-1949. AVilágosság c. kolozsvári lap belső munkatársa volt.

Építészeti tevékenysége

 • Óbudai református parókia, Budapest (1908-1909)
 • Római katolikus templom, Zebegény (1908-1909)
 • Állatkerti pavilonok (pl. Madárház), Budapest (1909-1910)
 • Sztánai lakóháza: a "Varjúvár" (1910)
 • Városmajor utcai iskola, Budapest (1910-1912)
 • "Wekerle" Munkás és Tisztviselőtelep központja, Budapest (1912-1913)
 • Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (1911-1912)
 • Református templom, Kolozsvár, Monostori út (1912-1913)
 • "Kós-ház", Kós tervei alapján készült, eredetileg lakóház (épült 1931-ben) Miskolc, Görgey u. 32
 • Műcsarnok, Kolozsvár (1943)
 • Mátyás király szülőházának részbeni restaurálása, Kolozsvár (1944)
 • Mérai tejcsarnok

Írói munkássága

 • Erdély népi építészete (1908)
 • Atila Királról Ének - ballada (1909, 1923) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linometszetekkel
 • Régi Kalotaszeg (1911)
 • Testamentum és agrikultura (1915) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linometszetekkel
 • Sztanbul (1918)
 • Gálok - kisregény (1919, 1930)
 • Kiáltó Szó - röpirat (1921)
 • Erdély kövei (1922) saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés, linometszetek
 • Varjú-nemzetség - regény (1925)
 • A lakóház művészete (1928)
 • Erdély (1929)
 • Kalotaszeg (1932)
 • Az országépítő - regény (1934)
 • Budai Nagy Antal - színmű (1936)
 • István király - színmű (1942)
 • A székely nép építészete (1944)
 • Erdély népi gazdasági építészete (1944)
 • Falusi építészet (1946)
 • A kollektív gazdaság üzemi épületberendezése (1954)
 • Mezőgazdasági építészet (1957)